T 073 689 4388
01

Op Maat Remedial Teaching

Op Maat Remedial Teaching

Op Maat Studiebegeleiding verzorgt Remedial Teaching, PreTeaching en Orthopedagogische Remedial Teaching voor kinderen vanaf groep 3 in het basisonderwijs.

Lees meer →
02

RT Den Bosch

RT Den Bosch

De doelen van Remedial Teaching

1. Het herstellen of repareren van hiaten in inhoudelijke kennis en vaardigheden van uw kind. U kunt hierbij ook denken aan sociaal functioneren en de sociale vaardigheden.

2. Het verbeteren van de strategieën waarmee uw kind verschillende soorten vragen en problemen op kan lossen.

Lees meer →
03

PreTeaching

PreTeaching

Doelen van PreTeaching

1. Uw kind vooraf bekend maken met de stof die op school behandeld zal worden.

2. Kinderen die meer herhaling nodig hebben of extra moeite hebben met bepaalde onderdelen, vaker met de stof in aanraking brengen, zodat ze de kennis en vaardigheden op school eerder en gemakkelijker eigen maken.

Lees meer →
04

Orthopedagogische Remedial Teaching

Orthopedagogische Remedial Teaching

De doelen van Orthopedagogische Remedial Teaching

1. Een kind begeleiden om de benodigde leervoorwaarden te ontwikkelen om tot leren te kunnen komen. Belangrijke leervoorwaarden zijn bijvoorbeeld concentratie, geheugen, informatieverwerking en taakvaardigheid.

2. Het gaat om kortdurende begeleiding die een kind weer in staat moet stellen om, al dan niet onder begeleiding, achterstanden op het gebied van taal of rekenen in te lopen en weer met zelfvertrouwen te leren.

Over ons

Soms loopt de leerontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. Wij bieden begeleiding volledig afgestemd op de individuele hulpvraag, binnen een gezellige en kindvriendelijke omgeving. Dit voor zowel leerlingen van het basisonderwijs als leerlingen van het voortgezet onderwijs of MBO. Naast een eventuele leerachterstand neemt het werken aan het zelfvertrouwen van de leerling een belangrijke plaats in.

We werken met 2 gedreven Remedial Teacher op onze locatie in het centrum van Den Bosch en bij de Maaspoort. Graag stellen we ons aan u voor:

Renske Castricum

Ik werk sinds enkele jaren als remedial teacher bij Op Maat Remedial Teaching. Na mijn studie kinder- en jeugdpsychologie heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren in verschillende werkvelden, waaronder het onderwijs. Om me verder te ontwikkelen als remedial teacher heb ik de Master SEN (special educational needs) gevolgd aan de Fontys hogeschool met als specialisatie leerproblematiek. Met veel geduld en aandacht onderzoek ik met de leerling waar hij of zij vastloopt en welke begeleiding het beste aansluit. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is de leerling handvatten en vertrouwen te geven om vervolgens weer zelfstandig verder te kunnen.

Mijn naam is Marlies Heuperman en ik werk als Remedial Teacher bij Op Maat Remedial Teaching en het bevalt me uitstekend. Ik vind het mooi om een leerling steeds een stapje verder te helpen. Het geeft een goed gevoel wanneer een leerling met een positief gevoel weggaat en weet dat hij weer iets, dat voorheen moeilijk was, onder de knie heeft. Dit stimuleert het zelfvertrouwen.

Naast de werkzaamheden voor Op Maat ben ik inmiddels al bijna 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs waar ik momenteel als RT-er de arrangementen verzorg.

In mijn vrije tijd speel ik dwarsfluit bij een koor en bij een harmonie. Ook ben ik begonnen met piano en saxofoon. Muziek is mijn passie. Verder hou ik van lezen, bakken, wandelen, theater/musicals of een stad bezoeken.

Marlies Heuperman

Mijn naam is Marlies Heuperman en ik werk als Remedial Teacher bij Op Maat Remedial Teaching en het bevalt me uitstekend. Ik vind het mooi om een leerling steeds een stapje verder te helpen. Het geeft een goed gevoel wanneer een leerling met een positief gevoel weggaat en weet dat hij weer iets, dat voorheen moeilijk was, onder de knie heeft. Dit stimuleert het zelfvertrouwen.

Naast de werkzaamheden voor Op Maat ben ik inmiddels al bijna 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs waar ik momenteel als RT-er de arrangementen verzorg.
In mijn vrije tijd speel ik dwarsfluit bij een koor en bij een harmonie. Ook ben ik begonnen met piano en saxofoon. Muziek is mijn passie. Verder hou ik van lezen, bakken, wandelen, theater/musicals of een stad bezoeken.

Ouders aan het woord

Moeder Penelope, Groep 7

Onze dochter gaat graag naar Remedial Teaching. Ze is erg voor uitgegaan met rekenen en leert hoe ze inzicht krijgt in het oplossen van de sommen. Ze krijgt er steeds meer plezier in en ook is haar zelfvertrouwen erg gegroeid. Ook is er  goed contact tussen de school en de ouders. Zo weten ze precies waar onze dochter nog extra aandacht nodig heeft zodat ze goed op niveau blijft. Hierdoor is het vak waar ze veel moeite mee had een stuk leuker geworden en is ze van een D naar een B score gegaan.

Ouders Naut, Brugklas vmbo-t/havo

Toen wij daar voor het eerst binnen kwamen, was er gelijk een warm en huiselijk gevoel. Een kopje thee met een koekje voor de kinderen. Vervolgens ging Naut aan de slag met de rt-er. Zij deed dit met veel passie en inlevingsvermogen! Ieder week wordt er samen ingegaan op wat hij moeilijk vindt en wordt dit uitgelegd zodat dit bij hem goed overkomt.

Iedere week komt hij blij weer terug naar huis en vertelt hij wat hij heeft geleerd. Ook is er veel contact met de ouders en zo nodig de leraar van school. Aan alles wordt gedacht. Door haar fijne hulp, en haar inzicht te zien welk kind zij voor zich heeft, haalt hij mooie cijfers en gaat hij blij naar school.

Bart Groep 8

Op school ging het erg goed alleen spelling vond ik lastig. Ik wist eigenlijk niet dat er ook regels waren bij spelling, waardoor ik veel fouten maakte. Bij Op Maat kreeg ik de regels uitgelegd, zodat ik ze begreep en snapte ik eindelijk waarom ik woorden op een bepaalde manier moest schrijven. Spelling ging ineens een stuk beter en ik haalde hierdoor een goede score voor taal op de CITO. Ik kon toen toch naar de school waar ik graag heen wilde.

De inhoud van Remedial Teaching:

Soms loopt de leerontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling niet zoals verwacht. Wij bieden begeleiding volledig afgestemd op de individuele hulpvraag, binnen een gezellige en kindvriendelijke omgeving. Naast een eventuele leerachterstand neemt het welbevinden van de leerling een belangrijke plaats in. Met passende instructie en het gebruik van diverse materialen sluiten we aan bij de leerbehoefte van de leerling. Niet alleen achterstand in kennis op een bepaald gebied kan voor problemen zorgen, maar ook onvoldoende zelfvertrouwen, problemen met het aanbrengen van ordening en samenhang in de lesstof, een kort aandachtsspanne of problemen met taakgerichtheid spelen een rol.

Leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen op het gebied van:

  • Spelling
  • Technisch lezen en begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Faalangst
  • Taakgerichtheid
  • Cito-trainingen
  • Overige diensten: diagnostiek

Uiteraard richten we ons ook op sterke kanten van de leerling, bieden we handvatten en doet de leerling succeservaringen op, waardoor motivatie, taakgerichtheid en het zelfvertrouwen groeien. Met als uiteindelijke doel de leerling vooruit te helpen en het plezier in het leren terug te geven.

De vorm van Remedial Teaching:

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek worden de mogelijkheden voor begeleiding met u besproken. Zo kan remedial teaching nodig zijn of juist pre-teaching, waarbij een leerling vooral herhaling van leerstof nodig heeft die op dit moment behandeld wordt in de klas. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken wat het beste bij uw kind past en welke aandachtspunten en behoeften er zijn. Indien nodig wordt tevens besproken of er nog aanvullend onderzoek nodig is of dat direct gestart kan worden met de begeleiding.

Een leerling komt eenmaal per week drie kwartier naar Op Maat. We helpen uw kind door op een leuke en speelse wijze, systematisch en stapsgewijs kennis eigen te maken en problemen op te lossen. Na de les krijgt de leerling een mapje mee naar huis met hierin uitleg en oefenmateriaal om het geleerde ook thuis te herhalen en toe te passen. Hierbij is vooral de herhaling van belang, dus liever 3 maal 5 minuten oefenen dan op een dag een heel uur.

Er is tussendoor veel contact met ouders om te zorgen dat de begeleiding blijft aansluiten bij de leerling. Als ouders hiermee akkoord gaan dan stemmen we de begeleiding ook af met school. Zo kan er worden aangesloten bij de lesstof van school en is er een korte lijn met de leerkracht.

Het doel van Remedial Teaching:

De doelen worden vooraf in overleg met ouders en leerlingen gesteld en worden steeds afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van de leerling. Naast doelen gericht op vakinhoud worden er ook doelen gesteld om de taakgerichtheid en het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten. Doelen die gesteld zijn worden tussendoor geëvalueerd en kunnen altijd weer bijgesteld worden, zodat ze aansluiten bij wat de leerling nodig heeft.

We zien dat kinderen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, welke ze in kunnen zetten bij de vakken waar ze moeite mee hebben. Dit zorgt ervoor dat ze weer beter aan kunnen sluiten bij wat er in de les behandeld wordt en het plezier in het leren terugkrijgen. We zien het zelfvertrouwen van de leerling groeien en horen van leerkrachten terug dat de leerling in de klas taakgerichter te werk gaat.

Hoe werken wij?

"Uw kind een zo goed mogelijke uitgangspositie geven in het leven, passend bij zijn of haar capaciteiten en talenten." Dat is wat wij, uw kind, uzelf als ouder en het onderwijs dat uw kind volgt, willen bereiken. Hiertoe werken wij vanuit drie belangrijke uitgangspunten:

I) Afstemmen op de behoeften van uw kind

II) Werken met behulp van wetenschappelijke inzichten

III) Vizier op de toekomst; aandacht voor de "21st century skills"

I) Afstemmen op de behoeften van uw kind

Door de begeleiding zowel organisatorisch als inhoudelijk af te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen die Op Maat begeleidt, is Op Maat in staat om samen met u een systeem op te zetten waarin de talenten van uw kind de ruimte krijgen.

II) Werken met behulp van wetenschappelijke inzichten

Nederland is een van de weinige landen ter wereld, waarin de studierichtingen (ortho)pedagogiek en onderwijskunde bestaan aan de universiteit. Er is dan ook veel specifieke kennis vanuit die hoek waarover wij kunnen beschikken om uw kind zo effectief mogelijk te begeleiden. Daarnaast zijn er nog volop andere wetenschappelijke vakgebieden, zoals psychologie, sociologie en neurologie, die relevante informatie leveren op basis waarvan we kunnen werken. Omdat we uw kind zo effectief mogelijk willen begeleiden, is het noodzakelijk dat we van de ontwikkelingen op verschillende vakgebieden op de hoogte blijven en deze gebruiken om de begeleiding vorm te geven.

III) Vizier op de toekomst; aandacht voor de “21st century skills”

Onze kinderen groeien op in een ten dele digitale wereld. Technische en wetenschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds…

Overige diensten van Op Maat:

Hieronder vindt u de verschillende diensten die Op Maat uw kind kan bieden:

Contact

Meer informatie? Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uw naam *

Uw E-mailadres *

Telefoonnummer

Onderwerp van uw vraag

Berichtinhoud *

Bovenstaande gegevens worden verwerkt volgens ons privacy beleid.

Webontwikkeling: Dommelweb.nl
Online marketing: Needmachine Internetmarketing

Contactgegevens

Op Maat Remedial Teaching

Verwersstraat 27
5211 HT Den Bosch

T | 073 689 43 88
E | rt@opmaatstudiebegeleiding.nl

Vind ons via Google Maps:

Onze partners

  • studiebegeleiding,bijles,huiswerkbegeleiding