T 073 689 4388

Onderwijs-zorgarrangementen

Op Maat Remedial Teaching Den Bosch

In onderwijs- en onderwijs-zorgarrangementen staat de schoolloopbaan centraal. Als de basisondersteuning van de school niet meer voldoende is om een leerling een positieve ontwikkeling door te laten maken, is er externe ondersteuning nodig. Hierbij kan worden gedacht aan herintegratie van thuiszitters; arrangementen voor chronisch – of langdurig zieke leerlingen of alternatieve leersituaties creëren voor uitvallende jongeren als gevolg van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme. Door tijdig passende hulp en ondersteuning in te schakelen, kunnen meer jongeren hun startkwalificatie halen. Daarmee is het ook makkelijker om een volwaardige positie in de samenleving te verwerven.

In onze onderwijs-zorgarrangementen wordt in samenspraak met ouders en school gekeken op welke manier we ervoor kunnen zorgen de leerling zijn schoolloopbaan doorloopt. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is daarbij het uitgangspunt om tot een goede aanpak te komen die integraal wordt gevolgd door alle bij de leerling betrokken partijen. Het uiteindelijke doel is om een leerling terug te leiden in het schoolse functioneren op een dusdanig niveau dat de basisondersteuning die de school kan bieden, voldoende voorwaarden zijn om de schoolloopbaan te doorlopen.

Om dit te bereiken kunnen onderdelen van een onderwijs-zorgarrangement bijvoorbeeld zijn: het aanleren van alternatieve gedragssystemen; het vergroten van motivatie en leren of  het opnieuw ontwikkelen van een schools ritme en het aanleren van schoolse vaardigheden. In samenwerking met onze gz-psycholoog, onze psychologe, onze orthopedagoge en onze gz-psycholoog wordt een passend onderwijs-zorgarrangement ontwikkeld met het ultieme doel dat de leerling succesvol een startkwalificatie behaalt.

Leave a Reply