T 073 689 4388

Op Maat Diagnostiek en Behandeling

Met de hulp van onze psychologe, gz-psycholoog, remedial teacher en onderwijskundige, worden de oorzaken van de ontstane problemen aan het licht gebracht. Door deze oorzaken te onderkennen, kan er een traject worden opgestart om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Daarmee kan een kind zich weer op zijn eigen niveau ontwikkelen en krijgt het opnieuw plezier in leren.
Remedial Teaching,Den Bosch

‘Als leren niet leuk meer is, terwijl je leert voor het leven’

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school of helemaal vastlopen. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen.

Juist jongeren moeten ‘leren voor het leven’, zoals Decroly dit zo mooi uitdrukt. Zonder het vermogen te lezen of schrijven is het vanzelfsprekend dat een kind in de toekomst grote problemen heeft.

Leerproblemen kunnen de motivatie, het doorzettingsvermogen én de concentratie beïnvloeden. Door het ontbreken van deze leervoorwaarden, kan een kind faalangst ontwikkelen of gaan onderpresteren. Het plezier in leren verdwijnt.

Met de hulp van onze psychologe, gz-psycholoog, remedial teacher en onderwijskundige, worden de oorzaken van de ontstane problemen aan het licht gebracht. Door deze oorzaken te onderkennen, kan er een traject worden opgestart om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Daarmee kan een kind zich weer op zijn eigen niveau ontwikkelen en krijgt het opnieuw plezier in leren.