T 073 689 4388

Begeleiding bij leerproblemen

Remedial Teaching Den Bosch

Onze psycholoog, gz-psycholoog en remedial teacher, stemmen de begeleiding af op de specifieke behoeften van het individuele kind. Deze begeleiding is gericht op het gehele leerproces.

Er wordt niet alleen gekeken naar een achterstand op het gebied van taal of rekenen, maar vooral naar de oorzaak van deze achterstand. Het kan namelijk zo zijn dat een kind, als gevolg van een leerprobleem, niet tot leren kan komen, bijvoorbeeld: onthouden kan lastig zijn; een kind kan zich niet concentreren of het verwerken van informatie verloopt problematisch. Het allerbelangrijkste is dan dat er aan deze problemen wordt gewerkt. Om informatie op de juiste manier te kunnen verwerken, zullen de leervoorwaarden in orde moeten zijn. Daarna kan er meer vakinhoudelijk gewerkt worden aan taal en/of rekenen.

Het begeleidingsplan wordt afgestemd op de individuele behoeften van het kind en wordt vormgegeven in overleg met dr. Roel de Groot, gz-psycholoog en deskundige op het gebied van leerproblematiek. De begeleiding zal in sommige gevallen meer door onze psychologe worden gegeven, in andere gevallen in combinatie met Remedial Teaching en in weer andere gevallen zal de remedial teacher, ondersteund door onze psychologe, de volledige begeleiding op zich nemen. Na deze begeleiding kan het zijn dat een vervolg in de reguliere remedial teaching nog wenselijk is.

Ons uiteindelijke doel is de leerling weer vertrouwen en plezier geven in het leren!

Leave a Reply